Regulamin portalu randkowego ZakochanaPolska.pl

Informacje ogólne

1a. Kontakt z portalem – info@zakochanapolska.pl
1b. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4. Z chwilą rejestracja Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez portal zakochanapolska.pl
5. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno subskrybentów jak i użytkowników niezarejestrowanych) również tych, którzy korzystają z portalu zakochanapolska.pl poza terytorium Polski.
6. Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 10 dni roboczych.
8. Administrator może odmówić rejestracji (usunąć) konto dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny. Portal nie akceptuje adresów email tzw. skrzynek tymczasowych, jak np. “koszmail, yopmail” i innych.
9. Administrator może usunąć konto na które nie miało miejsca żadne logowanie w okresie minimum 6 miesięcy kończąc tym samym świadczenie usług użytkownikowi bez przyszłych konsekwencji wynikających z zerwania umowy.
10. Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny Windows, OS, linux, z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej.Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
11. W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal randkowy zakochanapolska.pl powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
11a. Portal to nie zbiór ogłoszeń towarzyskich. Jeśli poszukujesz spełnienia w sferze erotycznej lub poszukujesz płatnych(sponsorowanych) spotkań, zostaniesz szybko zablokowany.
12. Portal nie przegląda poczty użytkowników portalu. Wyjątek stanowią wiadomości zawierające słowa kluczowe związane z seksem oraz oferowaniem wynagrodzenia za usługi seksualne. W przypadku wykrycia takich zachowań profil zostanie usunięty a użytkownik poinformowany o odmowie kolejnej rejestracji na portalu.Chronimy Twoją prywatność lecz chronimy również osoby przed niewłaściwym zachowaniem użytkowników portalu.
13. Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:

a. nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.

b. nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

c. nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;

e. nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych do tych kont osobom trzecim.

f. zakładać więcej niż jednego konta.

g. nie wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków

h. nie zachowywania się wulgarnie w stosunku do któregokolwiek użytkownika portalu

i. nie umieszczania zdjęć nie przedstawiających twojej osoby( w szczególności twarzy ), zdjęć ściągniętych z internetu itp. oraz umieszczanie zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.

j. nie umieszczania zdjęć tylko i wyłącznie w celu komunikowania się z użytkownikami, który wymagają posiadania takiego zdjęcia od nadawcy wiadomości, po czym zdjęcia są usuwane. Podejrzenie takiego zachowania zakończy się blokadą konta oraz adresu IP. 

Członkostwo w portalu zakochanapolska.pl

Konto użytkownika – nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu zakochanapolska.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe , wysyłanie dostępnych szablonów wiadomości, dodawanie zdjęć do profilu, dodawanie do ulubionych, komunikację na komunikatorze.
1. Musisz mieć skończone osiemnaście lat aby zapisać się do serwisu zakochanapolska.pl bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
2. Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
3. Administrator zakochanapolska.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
4. Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych, marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu bez zgody portalu.Administratorem portalu jest firma:CEIDG
5. Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź adresów email członków, wysyłania niezamawianej wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
6. Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
7. Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu zakochanapolska.pl że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
8. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
9. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
10. zakochanapolska.pl nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
11. Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.

Dodatkowe warunki korzystania z portalu zakochanapolska.pl

Dokonując rejestracji wyrażasz zgodę:

a.na używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego ( jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę podczas rejestracji )

W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta – o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem info@zakochanapolska.pl, pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.

Polityka prywatności

 • potwierdzając konto wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych – RODO
 • aktualizujemy Politykę prywatności, by nasi użytkownicy mogli łatwiej zrozumieć, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.
 • nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur.
 • podmiot przetwarzający dane ( Administrator ) – dokładne dane podmiotu dostępne są pod linkiem prowadzącym do oficjalnej strony CEIDG – TUTAJ
 • Cel przetwarzania:
 • dane osobowe są przetwarzanie przez Nasz portal randkowy w celach związanych z realizacją umowy tj. świadczenia usługi randkowej/matrymonialnej, a tym samym przedstawiania Twojej oferty innym osobom.
 • marketingu – jeżeli wyrażona została taka zgoda podczas rejestracji konta, która stanowi odrębną zgodę od głównej usługi Naszej witryny i może być w każdej chwili wycofana poprzez kontakt z Nami.
 • portal nie wykorzystuje jednak danych użytkowników – w szczególności adresu email – do wysyłania reklam/ofery firm trzecich. Jakakolwiek wiadomość nie związana z portalem, a powołująca się na Nasz portal, stanowi niezamówioną informację handlową. Nie udostępniamy takich danych ponieważ nie chcemy “dręczyć” użytkowników reklamami.
 • dla zapewnienia Ci większego bezpieczeństwa, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa czy nadużycia
 • dla wyświetlania Ci reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań ( szczegóły w sekcji “Rodzaj danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą” )

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • witryna internetowa przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ustęp 1 podpunkt b) rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług randkowych/matrymonialnych.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, lub do momentu: samodzielnego usunięcia ich przez użytkownika na portalu; skierowania prośby o ich usunięcie na adres: info@zakochanapolska.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Każda z opcji usunięcia danych spełnia warunek “bycia zapomnianym” z wyłączeniem punktu 2.
 • dane osobowe będą również zapisane w archiwum przez okres 2 lat na wypadek wezwania przez organy państwowe do ich udostępnienia np. w przypadku pozwu rozwodowego, stalkingu i innego rodzaju naruszeń prawa. W tym wypadku portal nie będzie jednak w żaden inny sposób przetwarzał/wykorzystywał danych osobowych do prowadzonej działalności. Po okresie 2 lat, dane zostaną automatycznie i trwale usunięte z archiwum portalu.
 • Dane z serwera zawierającego kopię zapasową na wypadek awarii serwera głównego, nadpisywane są co 7 dni.

Rodzaj danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą

 • dane dostępne publicznie: login podany podczas rejestracji, imię, wiek, płeć, wzrost, dzieci, państwo, województwo, miasto, rysopis/opis ( nie zawierający żadnych danych pozwalających na identyfikację lub kontakt poza portalem ), ulubiona muzyka, zdjęcia, ulubione aktywności, cechy najlepiej opisujące charakter. Dane te podawane są przez użytkownika i nie podlegają weryfikacji ponieważ portal nie posiada fizycznych możliwości potwierdzenia autentyczności danych.
 • dane niedostępne publicznie: adres email, hasło ( znane tylko właścicielowi profilu ), adres IP
 • dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z portalu: pliki cookies, logi serwera
 • czym są pliki cookies:
  • to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
  • „cookies”, składającą się z szeregu liter i cyfr, znajdują się w nich różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania.
  • “cookies” umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie dopasowania reklam.
  • dzięki “cookies” możliwe jest także utrzymanie “sesji logowania” dzięki czemu przeładowywując stronę nie musisz ponownie wpisywać danych logowania
  • nasz portal wykorzystuje również technologię Google Analytics firmy Google, Inc. do zbierania statystyk. Dane zbierane przez GA są chronione według polityki prywatności Google – polityka. GA wykorzystuje wyłącznie skrócone adresy IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników. Jeżeli nie życzą sobie Państwo zbierania danych przez firmę Google, prosimy o zastosowanie dodatku do przeglądarki blokującego GA.
  • nasz portal korzysta również z usługi “remarketingu” firmy Google, która polega na wyświetlaniu reklam firmy Google dopasowanych pod kątem zainteresowań i historią odwiedzanych stron. Aby zablokować usługę prosimy o przejście do tego linku i nanieść odpowiednią zmianę ustawień – remarketing
 • Czym są logi serwera:
  • log – oznacza plik dziennika lub rejestr zdarzeń i jest to utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od użytkownika. Logi znajdują zastosowanie w prowadzeniu analiz trybu pracy systemów informatycznych. Można na ich podstawie prześledzić tryb działania serwera. Logi pozwalają też na wykrywanie nieprawidłowości w systemie czy prób włamań do niego

Komu możemy przekazać dane

 • zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podwykonawcom naszych usług ( sekcja “powierzenie przetwarzania danych osobowych” ) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujące prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy organy te wystąpią z żadaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych

 • masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – to jednak będzie się wiązało z zakończeniem świadczenia przez Nas usług.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia na serwerach udostępnionych odpłatnie przez firmę STATNET Online, ul. Kasztanowa 62, 85-605 Bydgoszcz, NIP 5542080386, REGON 092337386
 • powierzenie danych osobowych jest konieczne do funkcjonowania serwisu
 • firma hostingowa, której dane zostały powierzone, nie posiada żadnych praw do przetwarzania danych osobowych poza utrzymywaniem ich na swoich serwerach. Firma ta nie ma więc prawa przeglądać danych, wykorzystywać ich do jakiejkolwiek działalności reklamowej czy statystycznej. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie właściciel witryny.

Zabezpieczenie danych:

 • dane osobowe na serwerach zabezpieczone są poprzez oprogramowanie stosowane przez firmę hostingową oraz poprzez stosowanie haseł dostępu przez właściciela serwisu
 • fizyczny dostęp do serwerów możliwy jest tylko dla uprawnionych osób w miejscu przechowywania serwerów. Budynek posiada systemy bezpieczeństwa m.in. drzwi antywłamaniowe, alarmy, monitoring, system przeciw-pożarowy, zasilanie awaryjne.
 • wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez użytkowników rejestracji, logowania, zabezpieczone są certyfikatem SSL gwarantującym bezpieczny transfer danych
 • w myśl Art.6 ustęp 1 podpunkt f. RODO – witryna internetowa zastrzega sobie prawo filtrowania wiadomości pod kątem zabronionych regulaminem zachowań tj. spam, treści wulgarne czy obraźliwe
 • zabezpieczenie dostępu do profilu hasłem, kodowanym w bazie danych, którego nie zna nikt poza właścicielem profilu. Prosimy o wybranie takiego hasła które uniemożliwi jego identyfikację – ta forma zabezpieczenia zależna jest od użytkownika zakładającego konto i portal nie ma wpływu na jego jakość.
 • komputer administratora zabezpieczony jest hasłem na szyfrowanym dysku. Kopia zapasowa tworzona przez administratora wykonywana jest na dysku zewnętrznym, zabezpieczonym hasłem na podstawie którego dane są na nim kodowane uniemożliwiając tym samym dostęp osobom trzecim.